Στην Toolbox μας γοητεύει το να σχεδιάζουμε και να δημιουργούμε χώρους. Βλέπουμε τον χώρο ως το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να γεννηθεί η δημιουργία. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννιούνται μοναδικές εμπειρίες. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχει ζωή…. είτε πρόκειται για τη ζωή προϊόντων και μαρκών είτε για τη ζωή ανθρώπων….

-Brand Life Spaces-

-People Life Spaces-